← Бібліографічні покажчики у фондах ОННБ (за листопад 2019 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Березівська Л. Д. Реформування загальної середньої освіти в Україні у XX столітті крізь призму джерелознавства : наук.-допоміж. бібліогр. покажчик / Л. Д. Березівська ; Держ. наук.- пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; бібліогр. ред. Лариса Іванівна Самчук. – Вінниця : Твори, 2019. – 250 с. – Secondary education reform in Ukraine in the 20th century: through the prism of source study.

Анотація

Пропоноване видання є результатом багаторічного дослідження започаткованого автором напряму – історія реформ і контр реформ загальної середньої освіти в Україні. У ньому відповідно до визначених хронологічних і територіальних меж представлено бібліографічні записи першоджерел (нормативно-правові документи, монографії, посібники, підручники, статті тощо), на яких ґрунтується вивчення означеного процесу, а також історіографічні праці, що відображають поступ педагогічної думки.

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик адресовано науковим, науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти, докторантам й аспірантам, студентам, а також усім, хто цікавиться історією освіти, зокрема освітніми реформами та контр реформами.