← Екологія (за листопад 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series : Biology / Засновник Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; гол. ред. Н. М. Дробик. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – № 1 (75) .

Анотація

«Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Серія: Біологія» є збірником наукових праць, котрий містять основні результати досліджень та оглядові статті з біології. Збірник призначений для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у відповідних або суміжних до біології галузях науки.