← Філософія (за жовтень 2019 р.)

Бібліографія

Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щокварт. наук.-прак. журнал / Засновник Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут" ; гол. ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2019. – № 2 .

Анотація

Головна мета видання - сприяти розвитку філософської, педагогічної, і психологічної галузі знань, забезпечити можливість оприлюднення науково-педагогічними працівниками, а також іншими зацікавленими особами результатів власних наукових досліджень в рамках компетенції відповідної галузі знань (філософія, педагогіка, психологія), ознайомлення наукового товариства з актуальними напрямами розвитку наукової думки в рамках тематичної спрямованості наукового видання, а саме: теорія і практика управління соціальними системами; філософські, психолого-педагогічні та соціологічні основи управління; методологія досліджень і моделювання соціальних систем; філософія професійної освіти і підготовка керівників майбутнього; формування творчої особистості, еліти і лідерства; соціальне середовище як фактор управління; особистісний фактор в управлінській і педагогічній діяльності.