← Історія та етнографія (за жовтень 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри : [матеріали VII Міжнар. наук. конф. та круглого столу "Мова, Церква, Герої: проблеми та досвід на шляху до євроінтеграції", м. Одеса, 17-18 травня 2019 р.] : зб. наук. праць / Одес. нац. морський ун-т, НАН України. Ін-т історії України, Нац. спілка краєзнавців України ; відп. ред. М. І. Михайлуца ; ред.- упоряд. О. П. Гогуленко, О. С. Дзинглюк, Т. Г. Кваша. – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 607 с.

Анотація

Збірка наукових праць присвячена історії Півдня України та Подунав’я у різні періоди та епохи, українській культури та духовності сусідніх етнокультур, історії православ’я та інших конфесій, міжнародним і міжрегіональним зв’язкам, мовознавству тощо. До збірки увійшли матеріали VII Міжнародної наукової конференції та круглого столу «Мова, Церква, Герої: проблеми та досвід на шляху до євроінтеграції», що відбулися у м. Одесі 17 – 18 травня 2019 р.

Видання розраховане на вчених-істориків, краєзнавців, мовознавців, учителів, студентів і всіх, хто цікавиться історією та духовністю від минулого до сучасного.