← Література з питань медицини (за вересень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Основні показники інвалідності та діяльності медико-соціальних експертних комісій України за 2018 рік : аналітико-інформ. довідник / Анатолій Володимирович Іпатов, Олена Миколаївна Мороз, Наталія Олексiiвна Гондуленко, Інна Ярославівна Ханюкова, Андрій Олександрович Маметьєв ; М-во охорони здоров'я України, Мед. департамент, Упр. мед-соц. допомоги населенню, Відділ експертизи тимчасової та стійкої втрати працездатності, ДУ "Укр. держ. НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України" ; за ред. Р. Я. Перепелична. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – 179 с.

Анотація

У довіднику подано аналіз діяльності медико-соціальних експертних комісій України, наведено показники первинної інвалідності серед дорослого населення та працездатного віку, а також результати переогляду інвалідів.

Розрахований на фахівців служби медико-соціальної експертизи України, лікарів МСЕК, ЛКК.