← Довідники, словарі, атласи з різної галузі (за липень 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Сєрих Т. М. Словник-довідник з полікультурної комунікації : навч. посіб. : для студентів спец. 013 - Початкова освіта / Тетяна Миколаївна Сєрих, Людмила Яківна Бірюк ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. – Суми : НІКО, 2019. – 150, [1] с.

Анотація

У посібнику вміщено понад 590 статей, в яких зроблена спроба пояснити основні терміни, що стосуються питання комунікації в широкому сенсі та полікультурної, міжкультурної комунікації зокрема.

Видання розраховане на широке коло читачів, які цікавляться проблемами комунікації загалом і полікультурної, міжкультурної комунікації зокрема.

Навчальний посібник стане у нагоді абітурієнтам педагогічних навчальних закладів, викладачам і аспірантам, студентам, вчителям і учням навчальних закладів системи загальної освіти, а також працівникам дошкільних навчальних закладів.