← Біобібліографічні покажчики у фондах ОННБ (за травень 2017 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Борис Вікторович Гриньов / НАН України ; Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України ; упоряд.: П. О. Стадник, В. О. Закоріна, Ж. В. Сльозова. – Київ : Академперіодика, 2016. – 144 с. : іл. – (Біобібліографія вчених України).

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

У книзі висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної та громадської діяльності відомого українського вченого в галузі матеріалознавства, академіка НАН України Б. В. Гриньова. Наукові дослідження Б. В. Гриньова охоплюють широке коло проблем фізики твердого тіла, матеріалознавства, приладобудування з конденсованим середовищем, властивостей сцинтиляційних матеріалів, пошуку нових сцинтиляторів, розробки приладів та пристроїв на їхній основі для різних сфер застосування. Хронологічні покажчики наукових і публіцистичних статей, тез наукових відповідей, патентної продукції знайомлять із працями вченого.

Для наукових працівників і всіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки і техніки.