← Біобібліографічні покажчики у фондах ОННБ (за травень 2019 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Картель М. Т. / НАН України. Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка ; уклад. і відп. ред. Віктор Васильович Лобанов ; автор вступ. ст. Володимир Всеволодович Туров, Юрій Олександрович Тарасенко. – 2-ге вид, перероб. і допов. – Київ : Академперіодика, 2018. – 206, [1] с., [9] вкл. арк. іл. – (Біобібліографія вчених України).

Анотація

У виданні висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної та громадської діяльності визначного вченого в галузі фізичної хімії та фізико-хімічної медицини, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, академіка Національної академії наук України М. Т. Картеля. Хронологічні покажчики друкованих праць та авторських свідоцтв і патентів знайомлять з науковим доробком ученого.

Для наукових працівників і всіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки.