← Євроінтеграція (за квітень 2019 р.)

Бібліографія

Вдовенко Н. М. Регулювання ринку свинини України в умовах євроінтеграції : монографія / Наталія Михайлівна Вдовенко, Наталія Петрівна Грищенко, Володимир Сергійович Шепелєв ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Кондор, 2018. – 371 с. : табл.

Анотація

У монографії викладено вирішення важливого наукового завдання, яке полягає в обґрунтуванні теоретико-методичних засад та практичних рекомендацій щодо вдосконалення регулювання ринку свинини в Україні, що сприятиме підвищенню рівня розвитку цієї галузі та зростанню її експортного потенціалу. Зроблено спробу вирішити питання поєднання заходів державного втручання у розвиток галузі свинарства та ліберальних підходів щодо функціонування ринку свинини. Розкрито системний підхід у пізнанні технологічних прийомів відгодівлі молодняку свиней. Обґрунтовано прикладні рішення підвищення продуктивності відгодівельного молодняку свиней за різних умов утримання.

Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, магістрів, керівників господарств, фахівців зайнятих у аграрному секторі економіки.