← Педагогіка (за лютий 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Наукові записки. Серія педагогічні науки : [зб. наук. статей] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2018. – Вип. CXXXVIІІ (138). – 279 c.

Анотація

У збірнику вміщено статті, де розглядаються актуальні питання наукових досліджень докторантів, аспірантів, викладачів навчальних закладів та співробітників наукових установ України, які працюють у галузях педагогічних та історичних наук.