← Психологія (за лютий 2019 р.)

Бібліографія

Психологічні перспективи : [наук. журн.] / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2018. – Вип. 32. – 278 с.

Анотація

У виданні презентуються результати теоретико-методологічних та науково-експериментальних досліджень з актуальних проблем загальної, соціальної психології та суміжних наук, наукові дослідницькі проекти психологічного спрямування.