← Соціологія (за лютий 2019 р.)

Бібліографія

Соціологічні студії : наук.-практ. журн. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (12). – 67 с.

Анотація

У журналі відображено результати теоретичних та емпіричних досліджень, методологічних розробок із соціології. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, працівників сфери державного й соціального управління.