← Енциклопедії, довідники (за лютий 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Философская антропология : словарь / Назип Виленович Хамитов, Светлана Анатольевна Крылова, Тамара Викторовна Розова, Сильвия Минева, Тарас Владимирович Лютый ; НАН Украины, Ин-т философии им. Г. С. Сковороды, Софийский ун-т им. К. Охридского. Филос. фак., Нац. пед. ун-т им. М. П. Драгоманова ; под ред. Назип Виленович Хамитов. – 4-е изд, испр. и доп. – Киев : КНТ, 2017. – 465 с.

Анотація

У книзі розглядаються найважливіші терміни філософської антропології, яка є смисловим центром сучасних знань про людину і, узагальнюючи дані приватних антропологічних наук, виступає метаантропології наукою о межах людської природи, походження людини і перспективи його еволюції.

Тому словник «Філософська антропологія», написаний міжнародним колективом авторів під редакцією відомого в Україні та за кордоном філософа Назіпа Хамітова, буде актуальним для студентів, аспірантів, викладачів і науковців, а також для всіх тих, хто шукає відповіді на питання про сенс людського буття, можливостях гуманізму і місце людини в світі.