← Біобібліографічні покажчики у фондах ОННБ (за лютий 2019 р.)

Бібліографія

Проскурняк В П. Суспільно-політична та наукова діяльність Осипа Маковея = Social and political and scientific activities of Osip Makovey : монографія : біобібліогр. покажч. / Василина П. Проскурняк ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка ; наук. ред. Богдан Якимович ; літ. ред. Дарія Якимович-Чапран. – Львів : Наукове тов-во ім. Т. Шевченка, 2018. – 333, [1] c. : іл. – (Українознавча бібліотека НТШ ; ч. 49).

Анотація

У монографії та біобібліографічному покажчику, на основі новоявлених документальних матеріалів, подано життєвий шлях Осипа Маковея, його творчий доробок та діяльність як патріота, журналіста і редактора, літературознавця і публіциста, історика й етнографа, політика і громадського діяча на тлі соціокультурних процесів та національного руху українців на західноукраїнських землях другої половини XIX – першої чверті XX ст.