← Енциклопедії, довідники (за січень 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Хрестоматія з історії України / упоряд. та комент. Олександр Миколайович Уривалкін. – Київ : КНТ, 2015. – 517 с.

 

Анотація

Видання містить історичні документи, фрагменти літописів, мемуарів, наукових досліджень та статистичні дані, що відображають соціально-економічний, політичний і культурний розвиток України від давніх часів до початку XXI століття. Документи подані у хронологічному порядку і супроводжуються коментарями, анотаціями, даними про окремих діячів української історії та поясненнями деяких історичних понять. Частина документів уперше друкується в хрестоматійному виданні.

Видання розраховано на науковців, викладачів, студентів та учнів, усіх, хто цікавиться минулим і сьогоденням українського народу.