← Персоналії (за жовтень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Горбатенко Володимир Павлович : до 60-річчя від дня народження і 30-ліття наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; упоряд. О. В. Кукуру з; відп. ред. Ю. С. Шемшученко. – Київ : ВЦ "Академія", 2017. – 143 с.

Анотація

У біобібліографічному виданні висвітлено життєвий та творчий шлях знаного українського вченого-правознавця, політолога, педагога, доктора політичних наук, професора, академіка Української академії політичних наук та Академії наук Вищої школи, заступника директора Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України Володимира Павловича Горбатенка. Досліджено основні етапи його наукової, політичної та громадсько-політичної діяльності. Подано біографію В. П. Горбатенка, інтерв’ю, свідчення друзів, колег, учнів, перелік його праць і публікацій про нього.

Для всіх, хто цікавиться персоналіями вчених-політологів і правознавців України.