← Історія та етнографія (за серпень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Відділ історії України XIX початку XX ст. : (до 80-ї річниці заснування Інституту історії України НАН України та 25-річчя незалежності України) / НАН України, Ін-т історії України ; гол. редкол. О. П. Реєнт. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2017. – 156 с. : фотоіл.

Анотація

У пропонованому виданні подано короткий нарис історії одного з провідних структурних підрозділів Інституту історії України НАН України ‒ відділу історії України ХІХ ‒ початку ХХ ст. Охарактеризовано його діяльність, кадровий склад, показано сучасні напрями наукового пошуку, окреслено перспективи майбутніх дослідницьких проектів.

Нарис адресовано широкій читацькій аудиторії і насамперед колегам-науковцям, професорсько-викладацькому складу ВНЗ України, журналістам та всім, хто цікавиться історією України модерної доби