← Психологія (за травень 2018 р.)

Бібліографія

Вісник Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наук. зб.] / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 9 : Психологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2017. – 138 с.

Анотація

У науковому збірнику вміщено результати науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників й аспірантів факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка та науковців із інших ВНЗ України і зарубіжжя.

Збірник адресовано фахівцям у галузі психології та тим, хто цікавиться сучасними проблемами психологічної науки.