← Культурологія (за лютий 2018 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Наукові записки НаУКМА : [зб. наук. праць] / Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Київ, 2017. – Т. 191 : Теорія та історія культури. – 94 с.

Анотація

Черговий том збірника наукових праць «Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури» представляє основні напрями досліджень кафедри культурології, зокрема такі, як історія та феноменологія культури, давня культура, іконологія та семіотика культури тощо. Том містить рецензію на наукову монографію одного з авторів (і редакція заохочує цю форму на подальші випуски так само).

Розраховано на науковців, викладачів, спудеїв вищих закладів освіти, працівників культурно-освітніх установ, усіх, хто цікавиться проблемами культури.