← Біобібліографічні покажчики у фондах ОННБ (за лютий 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Історик на зламі епох. Станіслав Кульчицький: Матеріали до біобібліографії. Інтерв’ю. Спогади / НАН України ; Ін-т іст. України ; упоряд. бібліогр. І. Кузьміна ; авт. історіограф. нарису й упоряд. О. Юркова. – Київ : [Ін-т іст. України НАНУ], 2016. – 530 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Основою видання є бібліографічний покажчик друкованих у 1955-2016 рр. праць проф. С. Кульчицького. Після покажчика публікуються історіографічний нарис О. Юркової, стаття С. Кульчицького «Історик і влада», а також чотири інтерв’ю із вченим. Книга продовжується спогадами С. Кульчицького про вчителів і колег, де відбиті деякі обставини його власного життя і діяльності. У додатках, що завершують книгу, поданий перелік виступів С. Кульчицького на наукових конгресах, конференціях, симпозіумах, «круглих столах», а також авторефератів кандидатських і докторських дисертацій, захищених під науковим керівництвом або науковою консультацією С. Кульчицького.