← комп'ютерні системи (за травень 2023 р.)

Бібліографія

Механіка та математичні методи = Mechanics and Mathematical Methods : наук. журн. / Засновник Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури ; гол. ред. А. В. Ковров. – Одеса : ОДАБА, 2020. – Т. 2, № 2. – 94 с.

Анотація

«Механіка та математичні методи» – це науково-технічний журнал, що є фаховим з технічних та фізико-математичних наук за спеціальностями: математика; статистика; прикладна математика; інженерія програмного забезпечення; комп’ютерні науки та інформаційні технології; системний аналіз; прикладна механіка; будівництво та цивільна інженерія.