← Філософія (за травень 2023 р.)

Бібліографія

Грані = Grani : наук.-теоретич. альманах / Засновник Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Центр соц.-пол. Досліджень ; гол. ред. С. А. Квітка. – Дніпро : Грані, 2022. – Т. 25, № 6. – 179 с.

Анотація

Програмні цілі науково-теоретичного альманаху «Грані»: публікація оригінальних статей з основних проблем філософії, соціології, політології та історії.