← Педагогіка (за травень 2023 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / Засновник Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута : ЧНУ, 2022. – Вип. 835/836: Германська філологія. – 140 с.

Анотація

«Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія» є фаховим виданням України, яке публікує наукові статті, присвячені актуальним проблемам філології, що висвітлюють особливості розвитку й функціонування германських мов, а також знайомить з новими здобутками науковців у сфері когнітивної та комунікативної лінгвістики, лінгвістики тексту, дискурсології,  методики викладання мов, перекладознавства.