← Література з питань екології (за січень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Наукові основи ефективності використання виробничих ресурсів у різних моделях технологій вирощування зернових культур : монографія / Камінський, В. Ф., Сайко, В. Ф., Душко, М. В. та ін. ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр «Інститут землеробства НААН». – Київ : ВД "Вініченко", 2017.– 575 с. – Бібліогр.: с. 572-575 . 

 

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

У монографії викладені агротехнічні, агроекологічні та організаційно-економічні принципи й особливості формування механізму ефективного використання виробничих у різних моделях технологій вирощування зернових культур. Розроблені відповідні технологічні карти та нормативи витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів для різних грунтово-кліматичних умов та динаміки ринкової кон’юктури.

Видання буде корисне для менеджерів сільськогосподарських формувань, наукових працівників, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.