← Медицина (за травень 2023 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія = Cardias surgery and interventional cardiology : укр. наук.- практич. журн. / Засновник Всеукр. асоц. фахівців з аритмології та електрофізіології серця ; гол. ред. Б. М. Тодуров. – Київ : Четверта хвиля, 2022. – № 3/4 (37). – 79 с.

Анотація

Мета журналу: публікація науково-практичних матеріалів найвищої якості щодо всіх аспектів серцево-судинної хірургії та кардіологічних втручань.