← Євроінтеграція (за травень 2023 р.)

Бібліографія

Формування інституційного середовища модернізації економіки старопромислових регіонів України : монографія / Вячеслав Іванович Ляшенко, Ірина Юріївна Підоричева, Валентина Полікарпівна Антонюк, Юрій Михайлович Харазішвілі, Ганна Зіївна Шевцова ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті ; наук. ред. Вячеслав Іванович Ляшенко. – Київ : Ін-т економіки пром-сті НАН України, 2022. – 471 с. : іл., табл.

Анотація

У монографії досліджено комплекс теоретичних, науково-методологічних підходів до формування інституційного середовища пост- і неоіндустріальної модернізації економіки старопромислових регіонів України та становлення регіональних інноваційних екосистем. Визначено теоретико-методологічні засади формування інноваційних екосистем України. Здійснено комплексну оцінку інноваційної діяльності промисловості в контексті розвитку інноваційних екосистем у розрізі галузей і регіонів. Обґрунтовано концептуальні положення щодо розвитку інноваційних екосистем старопромислових регіонів України в умовах глокалізації та європейської інтеграції. Розроблено теоретико-методологічні засади формування інституційного середовища, що сприяє цифровій модернізації економіки старопромислових регіонів. Розширено виробничу функцію КоббаДугласа шляхом включення інноваційних чинників для визначення інноваційного внеску в економічне зростання. Запропоновано стратегічні сценарії інноваційного розвитку за принципом «майбутнє визначається траєкторією в майбутнє» з урахуванням меж безпечного існування. Обґрунтовано концептуальні положення щодо діяльності інститутів регіонального розвитку. Розроблено інституційні засади стимулювання смарт-спеціалізації та комплексу засобів, які сприяють розвитку підприємництва в об’єднаних територіальних громадах.