← Військові науки (за травень 2023 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Засновник Центр воєнно-стратегічних досліджень Нац. ун-ту оборони України ім. І. Черняховського ; гол. ред. Олексій Миколайович Загорка. – Київ : ЦВСД НУО України ім. І. Черняховського, 2022. – № 3 (76). – 127 с.

Анотація

Галузь та проблематика: інформування науково-дослідних організацій Міністерства оборони України, інших міністерств і відомств, потенційних замовників науково-технічної продукції центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського та публікація результатів здобувачів вченого ступеня і вченого звання.