← Філософія (за квітень 2023 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Дніпровської академії неперервної освіти. Серія: Філософія. Педагогіка = Dnipro Academy of continuing education herald. Ser.: Philosophy. Pedagogy : наук.-виробн. видання / Засновник КЗВО "Дніпровська академія неперервної освіти" Дніпропетр. обл. ради ; гол. ред. Ольга Висоцька. – Дніпро : Дніпров. акад. неперервної освіти, 2022. – № 1 (2). – 76 с.

Анотація

Журнал призначений (орієнтований) для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів різних типів і форм власності, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться науковою проблематикою у галузі філософії та педагогіки.