← Екологія (за лютий 2023 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Львівського університету. Серія геологічна : зб. наук. пр. / Засновник Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. М. М. Павлунь. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. – Вип. 35. – 129 с.

Анотація

Проблематика: актуальні питання геології, тектоніки, математичного моделювання геологічних процесів, літології, екології, історії науки.