← Мистецький простір (за лютий 2023 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Одеса Швейцарська : книжка-альбом / Громад. орг. "Спілка митців "Берег Овідія", Наук. т-во історії дипломатії та міжнар. відносин, Телерадіокомпанія "Град" ; авт.-уклад. Лілія Білоусова, Володимир Левчук, Михайло Пархоменко ; передм. Володимир Левчук. – Одеса : Бондаренко М. О., 2021. – 127 с. : кольор. іл., фотоіл. – (Архівна Одіссея; вип. 3).

Анотація

Третій випуск книжки-альбому видавничої серії «Архівна Одіссея» присвячено Швейцарській Одесі. Яскраві мистецькі роботи художників Одеси, Києва, Харкова і Чернівців, наукові розвідки одеських істориків і краєзнавців, ілюстровані архівними матеріалами, фотографіями, листівками і малюнками, висвітлюють актуальну тему внеску вихідців із Швейцарії в економічне і соціо-культурне життя міста Одеси. Автори привертають увагу до проблем збереження традицій та пам’яток історії і культури,що свідчать на прикладі Одеси про тісні українсько-швейцарські зв’язки упродовж понад двох століть від кінця XVIII ст. до наших днів. Видання призначене широкому колу читачів, хто цікавиться міжнародними традиціями Одеси та спільним історичним минулим України і Швейцарської Конфедерації.