← Соціологія (за січень 2023 р.)

Бібліографія

Соціально-політичні студії : наук. альм. : пр. молодих науковців / Засновник Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-к міжнар. відносин, політології та соціології ; гол. ред. В. В. Глєбов. – Одеса : ОНУ, 2022. – № 6. – 103 с.

Анотація

У випуску представлено результати наукових та науково-практичних досліджень студентів та молодих вчених в галузі політології,історії і практики міжнародних відносин. Представлені у шостому випуску журналу авторські наукові роботи присвячені актуальним проблемам соціально-політичного та міжнародного розвитку, переважно проблемам еволюції воєнно-політичних конфліктів, ескалації двостороннього російсько-українського військового конфлікту, особливостям ходу двосторонніх міждержавних перемовин, а також проблемам зростання ролі інформаційної складової у збройній боротьбі в умовах глобалізації та розвитку високотехнологічного інформаційного суспільства. Представлені статті можуть бути використанні учнями шкіл, молодими науковцями-студентами, всіма, кого цікавлять сучасні процеси соціально-політичного розвитку.