← Мистецький простір (за січень 2023 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Трансформація музичної освіти і культури: традиція і сучасність : матеріали Міжнар. наук.-творч. конф., 30 квітня - 2 травня, 2019, м. Одеса ; Захід - Схід: культура і мистецтво : матеріали Міжнар. наук.-творч. конф., 25 квітня - 26 вересня, 2019, м. Одеса / М-во культури та інформ. політики України, Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової, Одес. орг. Нац. спілки композиторів України ; редкол. Олександр Леонідович Олійник, Ольга Вадимівна Оганезова, Олена Миколаївна Маркова. – Одеса : Астропринт, 2019. – 181 с.

 

Анотація

Збірник передбачає різномовні подання, згідно з регіональним виявленням культури і мистецтва Півдня України, із залученням матеріалів виступів як провідних спеціалістів вузів мистецтв, так і широкого кола учасників, у тому числі викладачів середньої ланки художньої освіти. У збірнику представлені як розгорнуті статті, так і тези, але значення заявлених в них наукових презентацій є високим і достойним ознайомлення з ними широких мистецьких і культурнознавчих кіл.