← Історія та етнографія (за січень 2018 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Васильчук В. М. Нариси з історії Товариства Червоного Хреста : монографія / Володимир Миколайович ВасильчукГеннадій Миколайович Васильчук, Вадим Олегович Ореховський, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – 249 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Монографія присвячена діяльності однієї з найбільших благодійних організацій на зламі ХІХ та ХХ століть – товариству Червоного Хреста. На основі дослідження великої кількості різнопланових джерел, багато з яких уперше вводиться в науковий обіг, аналізу спеціальної літератури та попередніх наукових розвідок розкриваються основні напрямки функціонування Товариства у роки Першої світової війни, дається оцінка основним результатам його роботи.

Видання адресоване науковцям, аспірантам і студентам, а також усім, хто цікавиться історією благодійності.