← Література з питань медицини (за грудень 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Мальцев Д. В. Малі імунодефіцитні хвороби : [монографія] / Д. В. Мальцев ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця ; Ін-т експеримент. та клінічної медицини НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Київ : Заславський О. Ю., 2016. – 499 с. : іл., табл.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

У монографії наведені основи вчення про малі імунодефіцитні хвороби як поширені в популяції захворювання імунної системи, що призводять до формування рецидивної інфекційної, алергічної, автоімунної, імунозапальної та онкологічної патології людини. Розглянуті питання етіології, патогенезу, класифікації, клінічної картини, діагностики й лікування основних мінорних імунодефіцитів на засадах доказової медицини.