← Філософія (за вересень 2022 р.)

Бібліографія

Філософська думка = Philosophical Thought : укр. наук.-теоретич. часопис / Засновник НАН України. Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; гол. ред. Сергій Пролеєв. – Київ : Академперіодика, 2022. – № 1: Політична філософія Джона Ролза.

Анотація

Пріоритетом журналу є праці, які відображують «точки росту» сучасного філософського знання, мають високий евристичний потенціал, ініціюють і підтримують нові напрямки та методи досліджень.