← Персоналії (за грудень 2017 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Белявская Н. П. Григорий Вейнштейн. Личность. Город. Время / Н. П. Белявская и др., Одес. нац. акад. пищевых технологий. Науч.-техн. б-ка ; под ред. И. И. Зинченко, Е. А. Каменевой. – Херсон : Гринь Д. С., 2017. – 268 с. : фот.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Книга висвітлює життєвий шлях Григорія Еммануїловича Вейнштейна (1860-1929) - інженера-технолога, мануфактур-радника, видатного підприємця і громадського діяча. Брав участь в роботі більшості великих торгово-промислових організацій Одеси і південного регіону, в 1915 р був обраний до Державної Ради Російської імперії від промисловості представляв там інтереси нинішнього Півдня України. Вкладав сили і кошти в освіту підростаючого покоління, підготовку фахівців борошномельної промисловості. На базі заснованої ним борошномельної школи в результаті численних реорганізацій було сформовано вищий навчальний заклад, в даний час це Одеська національна академія харчових технологій.

Григорій Еммануїлович, один з лідерів одеської єврейської громади, величезну увагу приділяв організації єврейської школи, історії єврейського народу. Протягом 30-ти років він очолював Одеське Відділення Товариства поширення освіти між євреями в Россіі. Шіроко відомий своєю щедрою благодійною діяльністю. У 1919 р. емігрував до Франції.

Книга призначена працівникам харчової промисловості, в першу чергу, пов'язаних з переробкою зерна, викладачам харчових вузів, студентам, краєзнавцям, усім, хто цікавиться історією Одеси, її підприємств і громадських організацій.