← Біобібліографічні покажчики у фондах ОННБ (за грудень 2017 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Юрій Павлович Аленін : біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т «Одеська юридична академія» ; уклад. Т. М. Стефанчишена ; наук. ред.: С. В. Ківалов, Г. О. Ульянова, М. М. Солодухіна. – Одеса : Юридична література, 2016. – 104 с. – (Вчені Національного університету «Одеська юридична академія» ; вип. 25).

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Покажчик присвячений науково-дослідній та педагогічній діяльності відомого правознавця, провідного вченого нашої країни у сфері кримінального процесу та криміналістики Юрія Павловича Аленіна. Підготовка видання проводилася за фондами бібліотеки НУ ОЮА, електронними каталогами бібліотек України та зарубіжжя. У виданні вміщено публікації Ю. П. Аленіна з актуальних проблем кримінально-процесуальної науки останніх років.

Для науковців, широкого загалу читачів.