← комп'ютерні системи (за травень 2022 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія : міжнар. наук.-тех. журн. / Засновник Вінниц. нац. техн. ун-т ; гол. ред. Олексій Дмитрович Азаров. – Вінниця : ВНТУ, 2022. – № 1 (53). – 118 с.

Анотація

Міжнародний науково-технічний журнал «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія» є науковим фаховим виданням України (категорія Б), в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук.  Журнал публікує статті, що містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних та природничих наук.