← Анексія Криму. ООС (за квітень 2022 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Вогнева підготовка : навч. посіб. / Віталій Покайчук, Василь Поливанюк, Олександр Царьов, Володимир Тимофєєв, Анатолій Наточій ; Дніпропетр. держ. ун-т внутріш. Справ ; за заг. ред. Віталій Покайчук. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Дніпро : ДДУВС, 2021. – 262 с. : іл., табл.

Анотація

Навчальний посібник Вогнева підготовка призначений для вивчення вогневої підготовки в частинах і підрозділах силових структур, що мають на озброєнні стрілецьку зброю. Структурно посібник єзбіркою методичних рекомендацій з організації і проведення занять з вогневої підготовки та навчальногоматеріалу з означеного курсу, поданих у логічній послідовності вивчення основ та правил стрільби, а також матеріальної частини зброї. Рекомендується для вивчення цього предмета у вищих військових закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, військових інститутах (факультетах) при цивільних вищих навчальних закладах та відділеннях (факультетах, кафедрах) військової підготовки цивільних вузів, які готують офіцерів кадру.