← Персоналії (за жовтень 2021 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Буряк О. Ф. Міфологізм художнього мислення Богдана-Ігоря Антонича та Ігоря Калинця : монографія / Олена Федорівна Буряк. – Кропивницький : Лисенко В. Ф., 2021. – 136 с.

Анотація

У монографії досліджується міфологізм художнього мислення Б. І. Антонича й І. Калиця – яскравих представників так званої міфологічної лінії в українській поезії ХХ століття, творчість яких споріднена на глибинному, «генетичному» рівні. Визначено типологічні й індивідуальні ознаки міфологізму художнього мислення митців. Розроблено теоретичні основи й методологію аналізу індивідуального авторського міфу, зокрема витлумачено через призму категорії особистості комплекс художніх засобів. Дослідження адресоване літературознавцям, студентам-філологам, вчителям-словесникам і всім, хто цікавиться творчістю Б. І. Антонича й І. Калиця та методологією аналізу індивідуального авторського міфу.