← Євроінтеграція (за жовтень 2021 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Європейські цінності в українській освіті: виклики та перспективи = European values in Ukrainian education: challenges and frontiers : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 травня 2021 р. / Нац. агентство із забезпечення якості вищої освіти, Нац. Еразмус+ офіс в Україні (Київ), Запоріз. нац. ун-т ; за ред. О. Тупахіна. – Запоріжжя : Видавничий дім "Гельветика", 2021. – 180 с.

Анотація

У часи, коли вирішується європейське майбутнє України, заклади освіти стають потужними агентами змін у напрямку вкорінення й поширення європейських цінностей в українському суспільстві. Фокусуючись на європейських цінностях як на фундаменті національної освітньої реформи, ми розглядаємо їх передусім як цінності в дії – невід’ємний компонент навчальної й наукової діяльності, управління освітою, забезпечення її якості, студентського самоврядування тощо. Мета конференції полягала у поширенні історій успіху й кращих практик впровадження ціннісно-орієнтованих підходів у середній і вищий школі, так само, як і в демонстрації високого рівню міждисциплінарних і крос-секторальних теоретичних розвідок.