← Філософія (за вересень 2021 р.)

Бібліографія

Філософські пошуки : часопис / Засновник Ін-т філософії, логіки і соціології ; відп. ред. В. Л. Петрушенко. – Львів : ІФЛІС : Ліга-Прес, 2021. – Вип. 1 (13): До 50-річчя виходу в прокат фільма Андрія Тарковського "Андрій Рубльов": філософсько-методологічні дослідження і матеріали. – 105 с.

Анотація

У часописі вміщені наукові статті, присвячені особливій даті в історії сучасної культури – 50 річчю виходу в прокат фільму Андрія Тарковського «Андрій Рубльов», що не тільки виявився у багатьох відношеннях незвичним і новаторським, але й справ надзвичайно потужний вплив в сучасне мистецтво, кінематограф, громадську думку та постав предметом філософських обговорень. У випуску представлені також статті та матеріали філософсько-методологічного спрямування. Для викладачів, аспірантів та студентів, а також тих, хто цікавиться проблемами філософії, історії, світової і вітчизняної духовної культури.