← Література з питань екології (за жовтень 2017 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум-2016), присвячений 60-річчю УкрДГРІ = Actual problems and perspectives of the geology: science and industry, dedicated to 60th anniversary of Ukrainian State Geological Research Institute 19-24 June, 2017 Odessa, Ukraine : IV Міжнар. геолог. форум, 19-24 червня 2017 р., м. Одеса, Україна : матеріали форуму / Укр. держ. геологорозвід. ін.-т, Держ. служба геології та надр України, Держ. комісія України по запасах корисних копалин, Одес. нац.. ун-т ім.. І.І. Мечнікова ; гол. ред. Гошклвський С. В. – Київ : УкрДГРІ, 2017. – 360 с.

 

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Наукове видання містить матеріали з актуальних проблем геологічних досліджень, нетрадиційних джерел вуглеводнів й відновлювальної енергії. Розглянуто питання геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин, формування інвестиційної привабливості об’єктів мінерально-сировинної бази України. Наведено теоретичні й методичні напрацювання щодо перспектив удосконалення нормативно-правової бази надрокористування.

Для широкого кола наукових працівників і спеціалістів у галузі надрокористування.