ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ СЕКТОР З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЇ

Сектор інформаційного забезпечення з питань екології та університет екологічних знань ОННБ

 

Зав. сектору   Максимова Катерина Андріївна
Телефон:    770-72-44

 

Загальна інформація

Сектор інформаційного забезпечення з питань екології є структурним підрозділом довідково-інформаційного відділу ОННБ ім. М. Горького;

Призначення сектору: інформаційне забезпечення та підтримка екологічної освіти та поінформованості населення.

Тут Вам допоможуть:

-   одержати довідку про публікації законодавчих, нормативних та офіційних матеріалів з питань екології;

-   добрати необхідну літературу за тематикою сектору;

-   простежити за виходом у світ нової літератури;

-   одержати кваліфіковану консультацію фахівців. Для читачів постійно організовуються книжкові виставки та семінари з актуальних питань екологічної спрямованості.

2001 року на базі бібліотеки створено  Університет екологічних знань, який  належить до другої ланки системи екологічної освіти, має просвітницький характер і  покликаний формувати екологічну свідомість і культуру населення

Університет екологічних знань являє собою трибуну для обміну інформацією між науковцями і фахівцями про досягнення і перспективи розвитку

науки з екологічної безпеки, відтворення природних ресурсів та раціонального природокористування.

Наші видання:

Екологія і суспільство: зб. наук. праць / Одес. держ. наук. б-ка  ім. М. Горького,

    Ун-т еколог. знань: Вип.1; Держ. упр. екології та природн. ресурсів в Одес. обл.

    М-ва екології та природн. ресурсів України; уклад. О.М. Бельницька; редкол.:

    О.Ф. Ботушанська, Ю.М.Толопко, М.О. Шалімов; ред.: Т.П. Ананченко,

    І.С. Шелестович. – О.: ОДНБ, 2002. – 152с.: 33 ілюстр.

Екологія і суспільство: зб. наук. праць / Одес. держ. наук. б-ка  ім. М. Горького,

    Ун-т еколог. знань: Вип. 2; Упр. еколог. знань; Упр. еколог. безпеки Одес. міськ-

    ради; уклад. О.М. Бельницька; редкол. О.Ф. Ботушанська, І.І. Каракаш, Б.В.Кіндюк,

    C.Н. Степаненко, М.С. Шалімов; ред. І.С. Шелестовіч. – О.: ОДНБ, 2005. – 216с.:

    24 ілюстр.

-  Екологія і суспільство: зб. наук. праць / Одес. держ. наук. б-ка ім. М.Горького,

    Ун-т  еколог. знань: Вип. 3; уклад.: О.М. Бельницька, Н.П. Лошкарева; редкол.:

    О.Ф. Ботушанська, О.М. Бельніцька, С.М. Степаненко, М.О. Шалімов;

ред. І.С. Шелестович. – О.: Друкарській дім, 2008. – 264с.:ілюстр.

-  Экологические проблемы Причерноморья: сб. материалов.1999-20022 гг. / М-во

    культуры и искусств Украины. Одес. гос. науч. б-ка  им. М. Горького; М-во еколог.

    и природн. ресурсов Украины. Гос. инспекция охраны Черного моря; Одес. обл.

    Совет;  сост.: Н.П. Лошкарева, Л.И. Шекера; редкол.:  О.Ф. Ботушанская; отв. ред.

    С.К. Долинский, В.П. Савусин; ред. И.С. Шелестович. – О., 2002. – 217с.: илюстр.

Створено: 02.12.2010
Оновлено: 20.02.2020
Переглядів: 3091
© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.