Література з актуальних питань бібліотекознавства

Науково-методичний відділ ОННБ імені М. Горького

Бюлетень нових надходжень літератури
з питань бібліотечної справи
Липень-серпень 2012 р.

1. Бібліотечна справа. Загальні питання
Васильев И. Градостроение в ХХІ столетии и место библиотек в инфраструктуре города / И. Васильев // Библ. форум України. – 2012. – № 2. – С. 5-7.
Лоу Д. Библиотеки в цифровую эпоху : воплощая будущее / Д. Лоу // НТБ. – 2012. – № 5. – С. 68-80.
Матлина С.Г. В единстве технологий : (о гуманитаризации библиотечного пространства) / С. Матлина // НТБ. – 2012. – № 6. – С. 60-69.
Прыткова Н. Стартуем : маркетинг социальных медиа : [маркетинг в соціальних мережах] / Н. Прыткова // Современная библиотека – 2012. – № 1. – С.15-21.
Серова О. В. Сотрудничество как необходимое условие развития библиотек : [бібліотечна співпраця країн СНД] / О. В. Серова // Вестник БАЕ. – 2012. – № 1. – С. 22-27.
Суша А. А. Библиотеки и политика открытого доступа к информации и знаниям : [міжнародні книжкові читання в Білорусі] / А. А. Суша // Вестник БАЕ. – 2012. – № 1. – С. 35-39.
Шемаєва Г. В. Тенденції розширення взаємозв´язків бібліотеки у системі соціальних комунікацій : [досвід розвитку взаємозв´язків бібліотек із соціокомунікаційними структурами в сучасних умовах] / Г.В. Шемаєва // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 2. – С.60-65.
2. Бібліотеки
Кушнаренко Н. Скарбниця універсальних знань національного масштабу : до 125-річчя з дня заснування Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка / Н. Кушнаренко, В. Сєдих // Бібл. форум України. – 2012. – № 2. – С. 35-38.
Панченко А. М. «Полезное заведение» офицеров лей б-гвардии Преображенского полка : (к 200-летию офицерской библиотеки) / А. М. Панченко // Библиотековедение. – 2012. – № 2. – С. 103-110.
Солдаткина О. П. Национальная библиотека Чешской республіки / О. П. Солдаткина // Библиотековедение. – 2012. – № 2. – С. 87-94.
3. Бібліотечне обслуговування
Багрова И. Ю. Межбиблиотечный абонемент и доставка документов за рубежом : [матеріали ІІ Міжнародної конференції «Міжбібліотечний абонемент та доставка документів – важливий засіб збереження і розвитку єдиного інформаційного та культурного середовища держав – учасниць СНД», РГБ, 23-24 листоп. 2011 р.] / И. Ю. Багрова, Ю. В. Самодова // Вестник БАЕ. – 2012. – № 1. – С. 42-47.
Вилегжаніна Т. Мобільний комплекс інформаційно-бібліотечного обслуговування : [позастаціонарні форми обслуговування] / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2012. – № 2. – С.4-5.
Коновалова М.П. Профессиональная компетентность библиотекаря в работе с людьми ограниченных возможностей физического здоровья / М.П. Коновалова // Библиотековедение. – 2012. – № 2. – С. 112-117.
Пилипенко І. Нестаціонарне обслуговування населення Донецької області / І. Пилипенко // Бібл. планета. – 2012. – № 2. – С. 6-9.
Риб´янцева І. Комфортний простір – підґрунтя для якісного обслуговування : [досвід роботи Луганської ОУНБ ім. О. М. Горького] / І. Риб´янцева // Бібл. планета. – № 2. – С.10-11.
4. Комплектування фондів
Козлова Е. И. Способы классификации электронных изданий в системе обязательного экземпляра документов / Е. И. Козлова // Библиотековедение. – 2012. – № 2. – С. 28-32.
Симоненко Т. Репозитарій «Наукова періодика України» : шлях оброблення електронних версій / Т. Симоненко // Бібл. вісн. – 2012. – № 3. – С. 32-36.
5. Кадри
Захаренко М. П. Молодые специалисты как особая социальная группа трудовых ресурсов библиотеки : [характеристика поняття «молодий бібліотечний спеціаліст»] / М. П. Захаренко // Библиотековедение. – 2012. – № 2. – С.118-123.
6. Інформаційні технології. Інформаційні ресурси
Вінічук І. Інформаційно-комуникативні технології як засіб удосконалення бібліотечної системи України в умовах становлення інформаційного суспільства / І. Вінічук // Бібл. вісн. – 2012. – № 3. – С. 8-15.
Грабарь Н. Миссия библиотек в условиях электронно-информационной революции / Н. Грабарь, Т. Соколовская // Бібл. форум України. – 2012. – № 2. – С. 8-10.
Грек-Тарасевич Н. Б. Wiki-технологии : возможности и примеры использования : [класифікація Wiki-проектів, вікіпедія]/ Н. Грек-Тарасевич // Современная библиотека. – 2012. – № 2. – С. 32-37.
Молчанов В. Ф. Информационные методы экспертизы и научного описания рукописных текстов / В. Ф. Молчанов // Библиотековедение. – 2012. – № 2. – С. 44-51.
Петрова М. Роль інформаційно-комунікаційної системи управління у моделюванні пріоритетних напрямів діяльності сучасної бібліотеки / М. Петрова // Бібл. вісн. – 2012. – № 3. – С. 16-20.
Редькина Н.С. Возможности использования вики-технологий в библиотеках : [історія вікі-технологій, принципи роботи з вікі-сервісами та системами] / Н.С. Редькина // НТБ. – 2012. – № 5. – С. 45-54.
Шемаєва Г. Перспективні напрями розвитку електронних інформаційних ресурсів бібліотек / Г. Шемаєва // Бібл. вісн. – 2012. – № 3. – С.3-7
7. Інновації
Романюк О. Блог методиста як інструмент для професійного розвитку бібліотекарів та впровадження бібліотечних інновацій / О. Романюк // Бібл. планета. – 2012. – № 2. – С. 18-20.
Соляник А. Наукові дослідження як чинник розвитку бібліотечних інновацій / А. Соляник // Бібл. планета. – 2012. – № 2. – С. 26-28.
8. Менеджмент
Родина О. В. Реклама – двигатель …чтения / О. В. Родина, А. В. Соломенная // Современная библиотека. – 2012. – № 3. – С. 33-35.
9. Краєзнавча робота
Григаш Л. Бібліотечне краєзнавство – шлях до об´єднання громади : [досвід роботи Закарпатської ОУНБ ім.. Ф. Потушняка] / Л. Григаш // Бібл. планета. – 2012. – № 2. – С.11-15.
10. Виставки
Кудлач В. Форум однодумців «Українська книга на Одещині» : [заходи на виставці-форумі, перспективи на майбутнє]/ В. Кудлач // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 5. – С. 43-48.
11. Методична робота
Калашникова Т. Мы нужны друг другу, или по ступеням майстерства : [служба методиста]/ Т. Калашникова // Библиотека. – 2012. – № 2. – С.59-63.
Потрясова С. Библиотечное сердце. Особенности методической работы в современных условиях / С. Потрясова // Библиотечное дело. – 2012. – № 23. – С. 27-30.

ДЖЕРЕЛА ВИЯВЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Журнали :
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія (Україна);
Бібліотечна планета (Україна);
Бібліотечний вісник (Україна);
Бібліотечний форум України (Україна);
Вісник Книжкової палати (Україна);
Библиотека (РФ);
Библиотечное дело (РФ);
Библиотековедение (РФ);
Вестник БАЕ (РФ);
НТБ (РФ);
Современная библиотека (РФ).

Укладання – Терещенко В. І.
Комп´ютерний набір – Біла Т. В.

Створено: 09.10.2012
Переглядів: 1280© 2020 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.