Виставка нових надходжень 2011-11-07


Посацький Б.С. Основи урбаністики : територіальне і просторове планування / Б.С. Посацький. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 368 с.

Розглянуто основні питання теорії і практики урбаністики та урбанізації, фізико-географічного, етнографічного та економічного районування території, територіального формування розселення, розпланування територій різних рівнів, формування міського розселення, структури розпланування міста та їх основних складових, вуличної мережі транспортного і пішохідного руху, засади формування міського ландшафту та архітектурного образу міста; принципи охорони культурної спадщини у містах, основні положення просторового планування і проектування.

 


Орлов С.И. Ракурсы / Сергей Игоревич Орлов. – М. : Памятники исторической мысли, 2009. – 175 с.

Книга присвячена російському та європейському мистецтву ХХ століття (культура, живопис, графіка). Автор аналізує твори майстрів ХХ сторіччя Гогена, Бурделя, Шагала, Філонова, Гончарової та інших. У виданні висвітлюються проблеми вітчизняного образотворчого мистецтва ХХІ сторіччя.
Видання присвячене для художників, мистецтвознавців, студентів художніх вузів а також для тих хто цікавиться мистецтвом.

 


Садыкова Л.В. Русское эссе ХХ века : художественное своеобразие, динамика жанра / Л.В. Садыкова. – Д. : Норд-пресс, 2009. – 405 с. .

Монографія присвячена дослідженню художньої своєрідності російського есею ХХ століття в контексті становлення й розвитку російської та світової есеїстичних традицій й загальних закономірностей розвитку культури та літератури. Розглядається динаміка цього жанру, типологія його форм, вплив есею на модифікацію інших жанрів та експансія його в різні художні системи. У роботі аналізуються есе письменників, філософів і поетів ХХ століття: В.Розанова, Д.Мережковського, Л.Шестова, А. Білого, І. Еренбурга, Д.Граніна, Є.Попова та ін.

 

Гуменюк П. Парадигми гри в українському фольклорі : семантичний та функціональний аспекти / Поліна Гуменюк. – К. : Саль, 2010. – 188 с.

У монографії висвітлюється феномен гри в усній традиційній культурі. Враховано досвід попередників, сучасні підходи до осмислення семантики та функцій вербальних компонентів гри.
Для науковців, викладачів, усіх, хто цікавиться традиційною народною культурою.

 

 

Владимиру Высоцкому – 71 : народный сб. / сост. : Л.Ф.Тарасов, М.И. Цыбульский. – Николаев, 2009. – 416 с.

У виданні зібрані матеріали та роботи за 2009 рік. Розширяється географія авторів, уточнюється тематика розділів.
В книзі надрукований унікальний невідомий лист Ніни Максимівни Висоцької, представлений до уваги чорновий нарис легендарного «Зеленого фургону», у перше перекладені з болгарської мови оповідання. Розглядається також тема «Висоцький та образотворче мистецтво». Також яскравим доповненням книги стали спогади та рідкісні фотографії.

 

Кіцул І. Чернівецький художній музей : мистець. альбом / упор. Інна Кіцул, Валентина Любківська, Олена Гужва. – Чернівці, 2006. – 211 с. – Укр., нім., мовами.

Не випадковим є те, що на перетині різних народів і культур ми завжди знаходимо особливо багате культурне розмаїття. Якраз Чернівці і Буковина є прикладом цьому. Численні літератори та митці, серед яких такі видатні імена, як Пауль Целан і Грегор фон Реццорі та у Каринтії дуже відомий Георг Дроздовський, походять з цього краю. Також архітектура й численні мистецькі скарби відображають це різнобарвне співіснування народів. Тож з допомогою цього альбому ви ближче познайомитись з мистецтвом Чернівців та Буковини.

 


Гуль Л.Є. Захист прав та інтересів дітей : правовий аспект / Л.Є. Гуль. – Х. : Фактор, 2011. – 464 с.

У книзі розглянуто низку питань щодо правового регулювання захисту як майнових, так і немайнових прав дітей (малолітніх, неповнолітніх). Здійснено огляд законодавчих актів, що регулюють права та обов’язки дитини, так і батьків відносно дитини. Огляд законодавчих актів здійснено в ретроспективі та порівнянні раніше чинного законодавства з нинішнім станом правового регулювання (актами чинного законодавства України). Зокрема, приділено увагу питанням позбавлення батьківських прав, усиновлення дітей, встановлення опіки та піклування над дітьми, влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, прийомної сімї, сплаті аліментів на дитину тощо. Представлена судова практика супроводжується коментарями. Видання також містить роз’яснення та постанови Пленуму Верховного Суду України, узагальнення судової практики, що безпосередньо використовуються судами при розгляді та вирішенні судових справ, пов’язаних із захистом прав та інтересів дитини.

 

Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту / Є.Г.Рясних. – К. : Академвидав, 2010. – 336 с.

Висока культура управління грошовими потоками і відносинами – одне з найважливіших джерел ефективності сучасного підприємства. Охоплює ця діяльність прогнозування, планування, аналіз, контроль надходжень і витрат, інвестиційну політику, використання кредитів, операції з цінними паперами, ціноутворення, оптимізування фінансових відносин з партнерами і клієнтами, розподіл прибутку і дивідендів. Не менш суттєві для менеджера здатність бачити у практичних реаліях можливості, ризики для фінансового благополуччя підприємства, оперативно виробляти і приймати оптимальні рішення.

 

Крутов В.В. Становлення та розвиток недержавної системи безпеки підприємства / В.В. Крутов. – К. : Фенікс, 2008. – 406 с.

У виданні розглядаються політико-правові передумови створення недержавної системи безпеки підприємництва в Україні з огляду на глобальні впливи та сучасні економічні трансформації. Проаналізовано стан розвитку недержавних структур безпеки, представлених різними за організаційною побудовою, стратегією і тактикою діяльності союзами, федераціями, асоціаціями та іншими утвореннями вітчизняної індустрії безпеки. Запропоновано заходи із удосконалення чинного законодавства, які мають закріпити сталий розвиток вже реального діючого нового напрямку в системі забезпечення національної безпеки України, що ставить нашу державу в сфері захисту підприємництва на рівень розвинутих країн світи.

Створено: 11.12.2011
Переглядів: 2280© 2019 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.