Значення логотипу бібліотеки


Впізнаваний логотип Одеської національної наукової бібліотеки не просто естетично виважений, це – логотип успіху та духовних перемог. Чому так?

У су­час­но­му ло­го­ти­пі ОННБ ви­ко­ри­стані за­кар­бо­вані в ар­хі­тек­тур­но­му оз­доб­лен­ні дав­ні таєм­ни­чі сим­во­ли, що од­ра­зу впа­да­ють в око. Сти­лі­зо­ва­не зоб­ра­жен­ня пуч­ків ву­зьких лист­ків паль­мо­во­го ли­стя су­про­вод­жує відві­ду­ва­чів біб­ліо­те­ки на Па­сте­ра, 13, скрізь. В оз­доб­лен­ні біб­ліо­те­ки, вар­тої по­рів­нян­ня з роз­кіш­ни­ми па­ла­ца­ми, паль­ме­та (з ла­ти­ни «palmа» - до­лонь) пе­ре­ва­жає зов­ні і все­ре­дині, по­вто­рю­єть­ся або як плас­кий ві­зе­ру­нок, або як об’єм­ний еле­мент.

12-kolona.jpg 

На фото - вхід в бібліотеку ОННБ. Колона портика

90.jpg 99.jpg

Іонічні колона та фриз в Афінах, Акрополь, Ерехтейон, (421–406 рік до н.е.)

… Величний центральний вхід у найстарішу в Україні бібліотеку у вигляді критої галереї, який називають портиком. До храму знань ведуть сходи — як символ зусиль на шляху до власного Олімпу. Зупиніться на мить перед сходами та подивіться вгору. Цей ракурс насичений домінуючою прикрасою споруди, яка будувалася саме як публічна бібліотека у 1904–1906 рр., як загальнодоступний громадський простір. Скульптури пальмет височіють вздовж даху, створюючи ритмічний декор фасаду бібліотеки. Також пальмети рельєфно обрамлюють капітелі колон. Над колонами — трикутний фронтон із сучасним тризубом у центрі, по периметру теж прикрашений орнаментом з пальмет. Якщо зазирнути вище, то можна побачити, що фронтон портика (входу) вінчає масивна скульптура пальмети. У цьому варіанті пальмету називають акротерієм — тобто навершям.

1.jpg 59-1.jpg

Окрім паль­мет, пор­тик та аван­зал біб­ліо­те­ки за­ча­ро­ву­ють ін­ши­ми дав­ні­ми сим­во­ла­ми, що спо­ві­ща­ють про вхід у пор­тал ча­су, який ні­би те­ле­пор­тує в ін­ший ви­мір із по­всяк­ден­ної ре­аль­но­сті. Скульп­тур­ні ор­на­мен­ти «ма­ши­ни ча­су» на­ла­што­ву­ють на манд­рів­ку в різ­ні ко­ор­ди­на­ти про­сто­ру, ку­ди пе­ре­но­сять книж­ки.

30.jpg 17.jpg
10.jpg 21.jpg

Головний символ орнаментики книгозбірні має декілька різновидів. Найбільшу кількість стріл-завитків (тринадцять) мають деякі пальмети на фасаді, на фризі відділу рідкісних видань і рукописів та на бра, що прикрашають приміщення бібліотеки. Варіативність пальмет задля збагачення форм, – очевидно, такою була задумка автора архітектурного шедевру у стилі «неогрек» з елементами ампіру та модерну.

111-neshturha.jpg

Зодчий серйозно готувався до зведення книгозбірні в Одесі: 1903 рік присвятив вивченню архітектури кращих європейських бібліотек. До слова, архітектор Федір Нестурх викарбував своє прізвище на фасаді бібліотеки на манер прізвиська прадіда-козака — Нештурха, підкресливши цим своє козацьке походження.

0-pidloga.jpg 01.jpg 02.jpg

Щойно ви переступили поріг круглої аванзали, пальмети зустрічають вас на яскравих візерунках оригінальної керамічної плитки підлоги і на рельєфному фризі заокруглених стін.

А коли заходите у головний читальний зал, то бачите пальмету як об’ємний орнамент на розкішних сандриках (карнизах) над вікнами. Помітите її також на вишуканих бронзових бра, на медальйонах під стелею височенних стін. А якщо вам пощастить потрапити до залу науковців, то, роздивляючись на антикварній книжковій шафі різьблені скульптури відомих митців — Гете, Шекспіра, Данте, Вольтера, — над їх головами ви теж побачите стилізоване пальмове листя, яке, зокрема, є символом свободи думки і духовних прагнень.

46.jpg 78-sandrik-1.jpg 45.jpg

77-bra.jpg

Радимо нашим відвідувачам при нагоді пройти своєрідний квест: з’ясувати, скільки разів та в яких варіаціях зустрічається орнамент пальмети на фасаді бібліотечної будівлі та в її інтер’єрі.

А тепер докладніше про значення головного архітектурного символу ОННБ. Уже зрозуміло, що гарна прикраса у вигляді листка пальми - не просто прикраса. Як же можна прочитати значення орнаменту? Про що пальмета промовляє нам із вічності, адже вона має давнє походження й увібрала у себе багато смислів? …У різні часи і в різних народів змінювалися знакові рослини цього орнаменту, це були пальма, лотос, троянда, акант, (королівська) лілія тощо. Але константою залишалася семантика пальмети з її ознакою еволюційного руху вгору та різного роду перемог: чи, приміром, як колись на грецькому Олімпі, – спортивних, чи військових. Богиню перемоги Ніку та верховну богиню Афіну греки зображали з гілками пальми в руках. Послідовники Христа зустрічали його пальмовими гілками, які досі у християнстві (як вербова галузка в наших широтах) є ознакою перемоги над смертю і гріхом та доброї звістки.

Очевидно, зовсім невипадково архітектор на фасаді встановив вище за інші скульптури саме пальмету, тобто як акротерій, навершя (з грецьк. Ακρωτηριον – вершина). Погодьтеся, це доволі знаково, оскільки форма та зміст – пов’язані, а пальмети височіють над усіма іншими об’ємними прикрасами бібліотеки. На чому ж хотів закцентувати увагу зодчий? Відомо, що пальмета є символом, спорідненим із вічним деревом життя, яке зустрічається в усіх народів світу та є уособленням внутрішньої енергії поступу, тотожної невидимому вогню знань у спраглого шукача істини, а також є візуальним символом шляху вдосконалення і здобутків на ньому.

58.jpg

109-rotonda.jpg

Пальмета у вигляді навершя має значення, тотожне лавровому вінку переможця. На фасаді бачимо співзвуччя, підтримку іншими орнаментами головного меседжу фасаду. Пальмети поряд із листочками дубу та лавру можна трактувати як побажання успіху чи вітання з перемогою, вибором вірного шляху. Лавровими вінками увінчані голови каріатид над центральним входом бібліотеки, вони тримають у руках книги та дубові вінки. А дубові гірлянди під ногами цих жіночих скульптур поряд з пальмовими гілками додають важливого акценту в прочитанні «послання» архітектора на фасаді: листя дуба в античності вважалися символом вищого небесного покровительства. Годинник у головному читальному залі, що відбиває час з 1907 року, оздоблений лавровим вінком та теж увінчаний пальметою; це означає, що час ви тут витратите не дарма.

208-fronton-kariatidi.jpg

13-lev-karniz-frontonu-fasadu.jpg

Барельєф у вигляді лева на карнизі фронтону фасаду — побажання наполегливості та творчого дару. Щити, що прикривають пальмові гілки, — це алегорія мудрості, дослівно цю архітектурну композицію можна прочитати як «під захистом знань». Міфічна істота на балюстраді між вестибюлем та аванзалом з крилами грифона покликана охороняти скарби та закликати до мовчання, що асоціюється з бібліотекою. Істота дещо схожа на кріосфінкса (кріос – баран), чиї закручені «баранцем» роги та й він сам означали верховного бога у єгиптян та греків… Отже, інші символи роблять зрозумілішими послання зодчого у контексті головного - пальмети. Прикметно, що вищевказані символи в оздобленні ОННБ підкреслює меандр, або, як його ще називають, безконечник, який поряд з лавровими і дубовими вінками та гірляндами, пальмовими гілками підкреслює невпинний рух людства до знань та неперервну нитку передачі кращого досвіду наступним поколінням.

31.jpg 300-shit.jpg

Орнамент завжди наділявся майже магічною та охоронною силою. Чи то давні петрогліфи, чи вишиванки, чи архітектурний декор – все це сьогодні можна читати, як листівки з побажаннями. Після невеликого історичного екскурсу про орнаментику можна здогадатися, чому бібліотека прикрашена по периметру гілками пальми: авжеж, відвідувачам храму знань личить бути переможцями, успішними у своїй професії людьми. Також стає зрозумілим, чому саме логотип у вигляді пальмети був обраний на конкурсі зі створення корпоративного стилю ОННБ. З усіх запропонованих варіантів бібліотекарі у 2019 році, шляхом відкритого голосування, обрали саме логотип у вигляді стилізованої пальмети, листки якої нагадують водночас аркуші розгорнутої книги і язики полум’я незгасимого вогню знань.

Логотип ОННБ створив художник-графік Михайло Лебеденко, це стало його дипломною роботою та подарунком Одеській національній науковій бібліотеці напередодні відзначення її 190-річчя. «Логотип являє собою творчо перероблений скульптурний елемент оздоблення будівлі Одеської національної наукової бібліотеки», сказано в договорі про передачу виключних майнових прав автором — ОННБ. Показово, що молодий художник актуалізував древній символ і вклав особливе значення в айдентику найстарішої в Україні бібліотеки. Він «прочитав» пальмету як відкриту книгу, чим підкреслив, що знання відкриті кожному, хто їх шукає, так само, як двері бібліотеки завжди відкриті для читачів. А стилізовані аркуші книги знань на логотипі, схожі на язики полум’я, нагадують про Прометея, який приніс людям з Олімпу вогонь духовних знань і віддав його на служіння людям. Фразеологізм «прометеїв вогонь» асоціюють з творчим даром, палким прагненням досягнення високої та благородної мети. Логотип ОННБ* не лише підкреслює неокласичний стиль пам’ятки архітектури і містобудування національного значення, яка перебуває під охороною держави, а й зв'язок поколінь, правонаступництво у передачі знань, що ведуть до професійного успіху та духовних перемог.

100-prometeyiv-vogon.jpg

Бажаємо нашим читачам, щоб робота над собою завжди знаменувалася гарними результатами та отриманням пальми першості у добрих ділах.

28-logotip-zboku-1.jpg 108-logo-onnb-792h838-1.jpg 48-logo-tri-shtuki.jpg

 

*Логотип ОННБ виглядає як геометризоване віялоподібне зображення пальмового листя з 11-ма променями зеленого кольору на білому тлі, підкреслених хвилястою зеленою лінією у вигляді розкритої книги, у комбінації з назвою «Одеська національна наукова бібліотека»; можливе використання двох додаткових кольорів — синього та бордового.

Створено: 18.07.2023
Переглядів: 6436
© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.