Books

Newspapers

Journals

Books

Kraszewski J. I. Wspomnienia Odessy, Jedyssanu i Budzaku : dziennik przejażdzki w roku 1843 od 22 czerwca do 11 września J. I. Kraszewskiego, członka czynnego towarzystwa odesskiego historji i starożytności : [w 3 t.]. – Wilno : Nakład i druk T. Glücksberga. Księgarza i typografa szkół Białoruskiego naukowego okregu, 1845-1846.