Науково-популярне видання накладом 2000 примірників вийшло друком в одеському видавництві «ТЕС» завдяки під-тримці меценатів Тетяни Житнікової, Олександра Федчуна, Дмитра Іоргачова, Лінь Тао, Єв-гена Чоліо, Ганни Кісіль, Віталія Жуковського і за сприяння кафедри історії України Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

«Вишивальне мистецтво цього краю (Північне Причорномор’я), як сказано у передмові, досі не відоме широкому загалу співгромадян і не представлене у світовій культурній спадщині. Це видання — перша спроба його оприлюднення, введення у культурно-суспільний та науковий простори».

Книга містить каталог вишитих старожитностей Одещини, опис семантики вишиваних образів — мотивів, орнаментів, композицій, а також відомості про сучасних майстрів вишивального мистецтва, які працюють у руслі національної традиції.

У проекті були задіяні Національний музей українського народного декоративного мистецтва, Український центр народної культури «Музей Івана Гончара», Одеський історико-краєзнавчий музей (відділ «Степова Україна»), Одеська національна наукова бібліотека, кафедра історії та етнографії ОНУ ім. І.І. Мечникова.

Видання стало можливим завдяки праці колективу авторів текстів: О. Шевчук, Л. Бебешко, Т. Приходченко. Надзвичайно цікаві фото народних костюмів, витоки яких — у часах Київської Русі, що увібрали в себе технічні можливості вишивки різних народів.

Вітаємо з виходом у світ цього прекрасного видання Ларису Дем’янишину і дякуємо за натхненну працю їй та всім, хто доклав зусиль до реалізації проекту.