Література

 1. Одеська державна наукова бібліотека імені М. Горького. 1829-1999 : Бібліографічний покажчик / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького; Відп. ред. О. Ф. Ботушанська; Упоряд. Л. О. Кольченко, О. Г. Кушнір, Т. І. Олейникова.– Одеса : ОДНБ ім. М. Горького, 2004.– 427 с.– Режим доступа : http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/rStock/89383.pdf
 2. Попруженко, Михаил Георгиевич.Одесская городская публичная библиотека, 1830-1910 г. : историчекий очерк / М.Г. Попруженко.– Одесса : "Славянская" тип. Е. Хрисогелосъ, 1911.– 84 с.– Режим доступа : http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/rStock/16390.pdf
 3. Бібліотечні будівлі в контексті сучасної моделі інформаційно-комунікативної діяльності бібліотек України : матеріали Всеукр. симпозіуму, присвяч. 100-річчю (1907-2007) будівлі ОДНБ ім. М. Горького, 3 вересня 2007 р., м. Одеса / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького; Упоряд. М. В. Тетенко, Г. В. Устюжаніна.– Одеса : ОДНБ ім. М. Горького, 2008.– 76 с.– Режим доступу : http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/sNaykVidan/167278.pdf
 4. Сокровищница культуры : сборник статей / Одес. гос. науч. б-ка им. М. Горького. – Одесса : Одес. обл. изд-во, 1955 . – На рус. яз. – Режим доступа: http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/sNaykVidan/361211.pdf
 5. Сокровищница культуры / ред. В. Загоруйко; Редкол. А. Борщак, Г. Каширин, Л. Ляликова. – Одесса : [Б.и.], 1958.– 277,[2] с. : ил.– 1400 экз. – На рус. яз. – Режим доступа : http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/sNaykVidan/361393.pdf
 6. Скарбниця культури : До 175-річчя Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького : Збірник статей / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького; Відп. ред. О. Ф. Ботушанська; Редкол. О. М. Бельницька, Л. М. Бур'ян, С. Г. Гриценко.– Одеса : Студія "Негоціант", 2004.– Вип. 3. - 240 с.– Режим доступа : http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/rStock/62982.pdf
 7. Скарбниця культури : До 185-річчя Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького : Збірник статей [Электронный ресурс].– 2014.– 1 електр. опт. диск (CD-ROM).– Режим доступа : http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/rStock/sc530237.pdf . – На укр. яз.
 8. Бур'ян, Л. М. Династія де-Рібасів в Одеській публічній (державній науковій) бібліотеці [Электронный ресурс] / Л. М. Бур'ян, Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького.– Одеса : Б. в., 2014.– 1 електр. опт. диск (CD-ROM).– Режим доступа : http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/sNaykVidan/sc530236.pdf . – На укр. яз.
 9. Александра Николаевна Тюнеева : сб. материалов / Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького; Сост. Л. В. Арюпина, Л. Н. Бурьян, Т. В. Щурова; Отв. за вып. О. Ф. Ботушанская; Ред. И С. Шелестович.– Одесса : ВМВ, 2012.– 315 с. : ил.– Режим доступа : http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/sNaykVidan/246344.pdf
 10. Бібліографи Одеської державної наукової бібліотеки імені М. Горького : Біобібліографічний довідник / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького; Упоряд. Л. М. Бур'ян; Автор вступ. ст. Г. Д. Зленко; Ред. І. С. Шелестович.– Одеса : ОДНБ ім. М. Горького, 2002.– 254 с.– Режим доступа : http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/rStock/29547.pdf
 11. Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького. 1829-2009 : [буклет] / М-во культури і туризму України, Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького; Вступ. сл. О. Ф. Ботушанська.– К. : Новий друк, 2009.– 21 с. : іл.– Режим доступа : http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/rStock/153967.pdf
 12. "С искренней благодарностью..." : автографы мастеров культуры в коллекции отдела искусств Одесской национальной научной библиотеки им. М. Горького / Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького; Сост. Т. В. Щурова; Автор вступ. ст. О. Ф. Ботушанская; ред. Н. Г. Майданюк.– Одесса : ВМВ, 2014.– 247 с. : цв. ил.– Режим доступа : http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/sNaykVidan/sc511106.pdf